Dagens mest eftertraktade IT-roller matchar inte rekryteringsbehovet. Det visar en jämförelse rekryteringsbyrån Worko gjort. I jämförelsen har man utgått från de tjänster som har störst sökvolym på Google och Workos
egna samt Arbetsförmedlingen siffror över roller som ska tillsättas framöver.

Worko har sedan 2011 hjälpt företag inom IT-branschen rekrytera kompetenta medarbetare och med det följt IT-rekryteringens utveckling under åren. Enligt Magnus Olofsson, marknadschef på Worko, är det tydligt att det råder kompetensbrist på många håll inom branschen.

–I takt med digitaliseringens utveckling letar allt fler företag efter duktig IT-kompetens. Det tillkommer dessutom nya roller och med det ett bredare kompetensbehov att fylla, säger han.

I jämförelsen har man utgått från de kandidater som Workos egna kunder efterfrågar de kommande tolv månaderna samt antalet annonser som ligger ute hos Arbetsförmedlingen i dagsläget. Dessa har sedan jämförts med IT-rollernas genomsnittliga sökvolym i månaden, de senaste tolv månaderna. I topp placerar sig UX-designer och scrum master, med en sökvolym på 5 300 respektive 3 500. Men dessa står endast för 1 % av det faktiska rekryteringsbehovet hos Workos egna kunder.

Det största kompetensbehovet, å andra sidan, återfinns hos de roller som hamnar under det sammanfattande namnet Systemutvecklare. Hit hör bland annat frontent-, backend- och fullstack-utvecklare. Men varför är inte dessa roller lika eftertraktade bland jobbsökande inom branschen?

Enligt Magnus Olofsson finns det inget enkelt svar på den frågan. En möjlig förklaring tror han kan vara att kreativa yrken länge ansetts trendiga, och med det mer attraktiva. Hit hör bland annat UX-designer. En roll som går ut på att designa webbplatser och appar för att göra användarupplevelsen så bra som möjligt.

–Det finns ofta ett överskott av kandidater inom kreativa yrken eftersom det är något som många ser som ett kul jobb. Hur många drömmer inte om att sitta som en digital nomad på en strand, jobba som fotograf eller spåna fram nya reklamkoncept som art director? menar Magnus.

Mycket tyder även på att kompetensbristen kommer bli mer påtaglig om IT-branschens utveckling fortsätter på samma bana. Enligt IT&Telekomföretagens rapport från 2020 kommer det år 2024 finnas ett underskott på 70 000 personer i branschen. Något som såklart inte bara beror på en mismatch mellan eftertraktade roller och kompetensbehov, utan också på faktorer som att allt fler företag är i behov av IT-kompetens. Konkurrensen om kandidaterna är stor.

På sikt tror Magnus Olofsson att detta kan leda till negativa effekter så som att globala företag slutar satsa i Sverige eftersom kompetens helt enkelt inte finns. I förlängningen påverkar det IT-konsulter som har många av de aktuella företagen som kunder. Han menar även att den fortsatt pågående digitalisering kräver teknisk kompetens. Saknas den kommer svenska företag på sikt tappa sin konkurrenskraft.

–Det här är ju såklart mycket negativt då tech-branschen reda idag bidrar lika mycket till BNP som alla basindustrier tillsammans, avslutar Magnus.

Om Worko

Worko är en rekryteringspartner inom tech/it och samhällsbyggnad. Verksamheten är operativ i Sverige och Norge och har med sitt unika arbetssätt rekryterat över 10 000 kandidater och fått två gasellutmärkelser.