Kaffet är en del av vår vardag. Det finns där som en stöttepelare under dagen, från den självklara koppen på morgonen till den efterlängtade lunchkoppen och den pålitliga kaffekicken vid 15-tiden. Just tre koppar per dag är faktiskt genomsnittet för svensken att dricka, och vi svenskar dricker tillsammans inte mindre än 3,4 miljarder koppar per år. I Sverige har vi en tradition av att erbjuda högkvalitativt kaffe som en gratis förmån för de anställda. Mot bakgrund av allt detta och med den nya dynamiken med hybrida arbetsplatser så kan man ställa sig frågan: vad har kaffet för roll på arbetsplatsen nu?

Kanske är det så att kaffet nu mer än någonsin kan bidra till att skapa mervärde på kontoret. Känslan av att samla kollegorna en gång i veckan på en gemensam frukost med en lyxig macka, smoothies och en härlig kopp kaffe är ju faktiskt ett jättebra sätt för chefer att inte bara visa uppskattning för sin personal, men också öppna upp för att mötas och lära känna varandra mer. Mycket tyder på att företagskultur är det vardagliga som sker i mötet mellan människor och inte primärt de insatser HR styr upp från sitt håll.

Klassikern att mötas vid kaffeautomaten och spontant lösa ett problem eller snabbt stämma av något är också något som de flesta kan instämma i är svårt att återskapa digitalt. Och när man står där vid kaffeautomaten, då är det ju absolut en fördel att kaffet man blir serverad är av hög kvalitet. Swecca betonar även vikten av att ett byte till en bra och välanpassad kaffe & conviencelösning kan ge en bra return of investment på sikt.

Lika viktigt som kaffet är det livgivande vattnet, även det en väsentlig del av convience och branschen. Att kunna erbjuda filtrerat kylt vatten med eller utan kolsyra och även andra drycker ger det lilla extra oavsett arbetsplats. För att vi ska prestera och fungera bra behövs påfyllnad av vatten regelbundet under dagen och dagens automatlösningar är moderna och anpassade för den svenska arbetsplatsen. Ett glas vatten fungerar likaväl som komplement eller ersättning till din kaffekopp. Eller ska vi kanske för enkelhetens skull kanske kalla det för dryckeslösning.

Även te-drickarna kan få sin njutfulla paus genom att det finns automater med hett vatten och vid sidan ett stort urval av te-sorter och andra tillbehör.

Från vending till convinience

Nya bryggtekniker gör att kaffet går att variera från bryggkaffe till en mängd olika alternativ. Det ses som en självklarhet att få färskmalet kaffe på jobbet, men det är inte lika självklart eller nödvändigt i hemmet, där nöjer sig de flesta med ett färdigmalt. Och innovationen är i ständig framkant, när det kommer till både kaffemaskiner såväl som varuautomater, vending, kan maskinen nu känna av vad du har valt för produkt från ett skåp till exempel. Ny teknik gör att en “vendingmachine”, en varuautomat, blir till en convenience, en bekvämlighet för konsumenten. Man pratar så ofta om förmåner på en arbetsplats, som rätt till hybridarbete, men många glömmer ibland bort den vardagligaste av förmåner, just, bekvämligheter. Det kanske helt enkelt inte längre räcker med bryggkaffe för att hålla medarbetarna nöjda, och varje arbetsgivare borde tänka några varv på sitt kaffeutbud och den kaffelösning de erbjuder.

–En utveckling som skett inom branschen är att de som tidigare jobbat som tekniker för maskinerna nu istället fungerar som kaffekonnessörer. Istället för att skruva på en maskin fyller de nu rollen som en kaffeexppert, säger Lennart Svensson, Ordförande på SWECCA.

Inte bara smaken är viktigt när det kommer till att bedöma om ett kaffe är “bra” eller inte. Även etik och hållbarhet är viktiga komponenter för helhetsbilden av kaffet som serveras. När det kommer till hållbarhetsaspekten så är det långt mer än själva kaffet som bör omfattas av ett hållbarhetstänk.  Hela produktionskedjan, från framställning av bönorna till maskiner, kaffemuggar och transport behöver räknas in. 

Vad är då ett bra kaffe?

För att få ett riktigt gott kaffe är det många komponenter som ska stämma och väger in för slutresultatet. Grundstenarna är bra bönor, temperatur, rostning och vatten. Det går att dra liknelser till vin, men med en mer nyanserad smakpalett. Kaffe är en jordbruksprodukt och beroende på vilken region kaffet odlas i så får de olika smak. Brasilien är exempelvis en tillverkare av lågodlat kaffe, andra regioner har högodlat kaffe. Det tre största bönorna som odlas idag är Arabica, Robusta och Liberica och utav dessa är det Arabica och till viss del Robusta som är mest vanligt förekommande i våra kaffekoppar.

Precis som när du väljer ett bra vin på Systembolaget finns det alltså mycket att tänka på, och många olika smakvariationer. Kanske behöver du testa dig fram med en kaffeprovning för att hitta smakerna som du gillar mest?