Branschgala 2021

Branschgalan - Recruitment Awards 2020

Varför Branschgalan – Recruitment Awards 2020?
 

Vi på branschen kommer dagligen i kontakt med företag som alla på något sätt blivit berörda av pågående kris.

Många av samtalen har handlat om permitteringar, minskad orderingång och andra frågor kopplat till hur man försöker bemöta och klara av denna uppkomna situation. Men samtliga företag vi pratar med ser även framåt. Trots eller tack vara dessa tider pågår det ett kvalitativt innovations och förändringsarbete ute hos alla företag. Företagen har en plan , en strategi, alla kämpar och försöker hitta lösningar framåt. 
 
Vi på branschen.se har sedan starten planerat för en branschgala. En gala där syftet är att uppmärksamma rekrytering och bemanningsföretag som under 2020  gjort en speciell insats eller på något annat sätt bidragit till information, kompetens, innovation eller kvalitetshöjning inom branschen. 
 
Nu om någon gång, är det viktigt att belysa det arbete som pågår ute bland samtliga företag. Att lyfta upp bra exempel, att påvisa möjligheter och speciella insatser som man bidragit med för sitt företag, kunder, kandidater och för branschen som helhet. Därför står våra planer fast att i februari månad 2021 arrangera Branschgalan – Recruitment Awards 2020 för alla branschföretag inom rekrytering, bemanning och omställning. 

Branschgalan vill hitta, belöna och hylla de personer och företagare som tänker nytt och höjer kvalitén i sitt segment. Branschen kommer att uppmärksamma detta under en branschgala med prisutdelning i Stockholm under februari 2021.

Kvällen blir årets viktigaste mötesplats där företag och personal, från Sveriges branschföretag, träffas, umgås och firar de nominerade och vinnande bidragen. 
 

Vi på branschen.se kommer löpande under juni och juli månad att uppdatera sidan med information om exakt datum, arena, samarbetspartners, jurymedlemmar, nomineringsprocess och kategorier.

Juryn för Branschgalan 2020 kommer presenteras löpande under 

sommar / tidig höst 2020.

Vi inom branschen.se har tagit fram 12 kategorier av utmärkelser och priser som man kandiderar till att vinna.

Fram till den 15 juni har ni möjlighet att kommentera och förslå ytterligare kategorier som ni anser kan vara viktiga att premiera. 

Skicka gärna in ert förslag nedan. 

2020 års kategorier

 

• Årets Rekryteringsföretag

• Årets Bemanningsaktör

• Årets Digitala företag

• Årets Rekryterare

• Årets Ledare

• 2020 års Digitala verktyg

• Årets kommunikationskampanj

• Årets rookie 

• Årets CSR arbete

• Jämställdhetspris

• Mångfaldspris

 

 

Har ni förslag på fler eller andra kategorier så lämna gärna dina synpunkter i formuläret nedan.

Bidragsinlämningen öppnar
Bidragsinlämningen stänger
Förslagsformulär Recruitment Awards 2020
För och efternamn
Ange din e-postadress så att vi kan följa upp med dig.